قرب

(قُ) [ ع. ]
۱- (مص ل.) نزدیک شدن.
۲- (اِمص.) نزدیکی.

اسکرول به بالا