قرص

(قُ) [ ع. ] (اِ.)
۱- آنچه دارای شکلی کمابیش شبیه دایره‌است: قرص ماه.
۲- ماده دارویی جامد قالبی در وزن‌ها و اندازه‌های مختلف.

اسکرول به بالا