قرض

(قَ رْ) [ ع. ] (اِ.) وام، بدهی. ج. قروض.

اسکرول به بالا