قرطاس

(قِ) [ ع. ] (اِ.) کاغذ. ج. قراطیس.

اسکرول به بالا