قرعه

(قُ عِ) [ ع. قرعه ] (اِ.) آنچه که با آن فال بزنند.

اسکرول به بالا