قرمز

(قِ مِ) [ سنس. ] (ص.) سرخ، یکی از رنگ‌های سه گانه اصلی.

اسکرول به بالا