قرمطی

(قَ مَ) [ ع. ] (ص نسب.)
۱- یک تن از قرمطیان، پیرو فرقه قرامطه.
۲- مخالف مذهب و دین.

اسکرول به بالا