قرنفل

(قَ رَ فُ) [ ع. ] (اِ.) میخک، گل میخک.

اسکرول به بالا