قره قاطی

(قَ رَ) (ص مر.) آمیخته به هم.

اسکرول به بالا