قروقر

(قَ رُّ قُ) (اِصت. مر.) تندر، آسمان غرنبه.

اسکرول به بالا