قریحه

(قَ حَ یا حِ) [ ع. قریحه ] (اِ.) طبع، ذوق.

اسکرول به بالا