قریض

(قَ) [ ع. ]
۱- (ص.) مقروض.
۲- (اِ.) شعر

اسکرول به بالا