قزاق

(قَ زّ) [ تر. ] (اِ.)
۱- نام قومی از تاتار.
۲- نام قدیم سربازان روس.

اسکرول به بالا