قزلباش

(~.) [ تر. ] (اِ.)
۱- هر فرد از گروه قزلباش (به طوایف ترک که با سلطان حیدر صفوی و مخصوصاً با پسر او شاه اسماعیل اول در ترویج مذهب شیعه و به دست آوردن سلطنت یاری کردند، اطلاق می‌شود. این طوایف به سبب کلاه سرخی که بر سر می‌گذاشتند بدین نام معروف شدند).
۲- مطلقاً سپاه ایران (صفویان).

اسکرول به بالا