قزل

(قِ زِ) [ تر. ] (اِ.) سرخ، قرمز.

اسکرول به بالا