قزن قفلی

(قَ زَ. قُ) [ تر – ع. ] (اِمر.) قسمی قلاب نر و ماده فلزی.

اسکرول به بالا