قسطاس

(قُ یا قِ) [ ع. ] (اِ.) ترازو، ترازوی بزرگ.

اسکرول به بالا