قسط

(قِ) [ ع. ] (اِ.)
۱- عدل و داد.
۲- بهره، نصیب.
۳- قسمتی از یک کل که در فاصله‌های مساوی با کمیت‌های مساوی دریافت یا پرداخت می‌شود.

اسکرول به بالا