قسمت کردن

(~. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص م.) بخش کردن، تقسیم کردن.

اسکرول به بالا