قسوت

(قَ وَ) [ ع. قسوه ]
۱- (مص ل.) سخت و درشت گردیدن.
۲- (اِمص.) سنگدلی.

اسکرول به بالا