قسی

(قَ یّ) [ ع. ] (ص.) سخت و شدید، سخت دل.

اسکرول به بالا