قشر

(قِ) [ ع. ] (اِ.) پوست. ج. قشور.

اسکرول به بالا