قشقرق

(قِ قِ رِ) [ تر. ] (اِ.) (عا.) جار و جنجال، داد و فریاد.

اسکرول به بالا