قصاب

(~.) [ ع. ] (ص. اِ.) گوشت فروش، کسی که چهارپایان (گاو و گوسفند و…) را ذبح می‌کند.

اسکرول به بالا