قصاب

(قَ صّ) [ ع. ] (ص. اِ.) نای زن، کسی که در نای می‌دمد.

اسکرول به بالا