قصبات

(قَ صَ) [ ع. ] (اِ.) جِ قصبه.

اسکرول به بالا