قصبچه

(قَ صَ چِ) [ ع – فا. ] (اِ.) پارچه‌ای از قسمی کتان.

اسکرول به بالا