قصر

(~.) [ ع. ] (اِ.) کاخ، کوشک. ج. قصور.

اسکرول به بالا