قصر

(قَ) [ ع. ] (اِ.) کوتاهی، سستی.

اسکرول به بالا