قصور

(قُ) [ ع. ] (اِ.) جِ. قصر؛ کاخ‌ها.

اسکرول به بالا