قصیر

(قَ) [ ع. ] (ص.) کوتاه. ج. قصار.

اسکرول به بالا