قضاییه

(قَ یِ یا یَ) [ ع. قضائیه ] (ص نسب.) مؤنث قضایی ؛ قوه ~یکی از سه قوه اداره کننده کشور است و آن شامل کلیه دستگاه‌های دادگستری است.

اسکرول به بالا