قضبان

(قُ ضْ) [ ع. ] (اِ.) جِ قضیب.

اسکرول به بالا