قضب

(~.) [ ع. ]
۱- (اِ.) هر درخت دراز گسترده شاخ.
۲- شاخه‌ای که برای کمان بریده باشند.
۳- یونجه.

اسکرول به بالا