قطار

(قَ) [ ع. ] (اِ.)۱ – یک رشته شتر.
۲- در فارسی نام وسیله مسافربری، ترن.
۳- صف، ردیف.

اسکرول به بالا