قطب نما

(~. نَ) [ ع – فا. ] (اِمر.) ابزاری برای تعیین امتداد نصف النهار.

اسکرول به بالا