قطب

(قُ) [ ع. ] (اِ.)
۱- ملاک و مدار چیزی.
۲- بزرگ و مهتر قوم.
۳- هر یک از طرفین محور کره زمین که آن‌ها را قطب شمال و قطب جنوب می‌گویند.
۴- جزء رسانای یک دستگاه که جریان برق از آن خارج یا به آن وارد می‌شود.

اسکرول به بالا