قطره دزد

(~. دُ) [ ع – فا. ] (ص مر. اِمر.)
۱- (کن.) آفتاب، خورشید.
۲- ابر، سحاب.

اسکرول به بالا