قطعه

(قِ عِ) [ ع. قطعه ] (اِ.)
۱- پاره‌ای از هر چیز.
۲- حصه و بهره و قسمت.
۳- چند بیت هم وزن و هم قافیه‌است که قافیه را در مصراع اول بیت آن رعایت نکنند و در آن از یک مضمون بحث کنند.
۴- تکه‌ای از موسیقی که از چند جمله تشکیل می‌شود که هر یک از آن‌ها دارای معانی کاملی است. ج. قطعات.

اسکرول به بالا