قطع کردن

(~. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص م.)
۱- بریدن.
۲- مسافت طی کردن.

اسکرول به بالا