قطع

(~.) [ ع. ] (اِ.)
۱- برش، پاره.
۲- اندازه طول و عرض چیزی.
۳- جزم، یقین.

اسکرول به بالا