قطع

(قَ) [ ع. ] (مص م.) بریدن، جدا کردن.

اسکرول به بالا