قطور

(قَ) [ ع. ] (ص.) هر چیز ضخیم و کلفت.

اسکرول به بالا