قط زدن

(قَ. زَ دَ) [ ع – فا. ] (مص م.) بریدن سر قلم‌های خوشنویسی.

اسکرول به بالا