قعده

(قَ دَ یا دِ) [ ع. قعده ] (مص ل. اِمر.)
۱- یک بار نشستن.
۲- مرکب انسان.

اسکرول به بالا