قعر

(قَ عْ) [ ع. ] (اِ.) گودی و ته چیزی.

اسکرول به بالا