قلائد

(قَ ئِ) [ ع. ] (اِ.) جِ قلاده.

اسکرول به بالا