قلاب دوزی

(~.) (اِ مص.) دوختن نقش و نگار با ابریشم یا خامه بر روی پارچه.

اسکرول به بالا