قلاشی

(قَلّ) [ تر – فا. ] (حامص.)
۱- میخوارگی، باده پرستی.
۲- عیاری.

اسکرول به بالا