قلاش

(قَ لّ) [ تر. ] (ص.) کلاش.
۱- بیکاره، ولگرد.
۲- باده پرست، مفلس.
۳- حیله گر.

اسکرول به بالا